WWO Jeszcze będzie czas

YouTube Preview Image

Warto coraz przypomnieć sobie klasykę polskiego rapu!